KONTROLLANSVARIG

ENLIGT PBL

Arrow Down

TJÄNSTER

Kontrollansvarig enligt PBL nivå N & K

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs, såsom upprättande av kontrollplan och byggplatsbesök. Vi är certifierade kontrollansvarig för både normala och komplicerade projekt.

Arkitektur, bygglov & detaljplaner

Vi utför även arkitektonisk rådgivning och upprättar bygglov. I mer komplicerade projekt kan vi även genomföra detaljplaneprocessen gentemot kommunen för våra kunders räkning. Vi kan vara kontrollansvarig även i dessa projekt.

Projektledning

I tidiga skeden är det viktigt att få en uppskattning av projektets möjliga intäkter och kostnader. Mest kostnadseffektivt görs detta genom att stegvis analysera förutsättningarna. Till en början översiktligt för att kunna fatta investeringsbeslutet, men därefter mer detaljerat, för att minimera risker. Genom att vara kontrollansvarig säkerställer vi genomförandet.

 

OM

Peter Santesson är arkitekt, projektledare och kontrollansvarig med över 20 års erfarenhet av bygg och fastighet, huvudsakligen i Stockholmsregionen. Peter driver Synk Arkitektur och Synk Fastigheter och är också medlem i föreningen Byggande Arkitekter, som vill stärka arkitekternas roll i planerings- och byggprocessen genom att ta en byggherreroll och därmed initiera och genomföra projekt i egen regi, självständigt eller i partnerskap med andra. Vi kan vara kontrollansvarig både nivå N & K för era byggprojekt.

 
 

KONTAKT

Frågor

Har du frågor om oss eller våra tjänster är du välkommen att ringa oss på telefon 08-689 80 60, eller kontakta oss på KA@synkark.se

Kontakta oss

Besöksadress

Besöksadress:

Birger Jarlsgatan 57 C

Stockholm

Postadress:

Box 1064

116 74 Stockholm

Telefon: 08-689 80 60

© 2020 Synk Arkitektur